Uitstappen

Wilt u op pad?

Ga onderweg met buurtvervoer Midden-Drenthe

Bestuur

De stichting Buurtvervoer Midden-Drenthe is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.

Het bestuur bestaat uit:
Henk Kalk, voorzitter
Inge Rozema, secretaris
Gerrit Volkers, penningmeester
Wim Onnes, bestuurslid
Klaas Willems, bestuurslid

Beleidsplan en Jaarverslag

Wilt u kennis nemen van ons Beleidsplan (2022), klik dan hier

Download ons Jaarverslag 2023 en/of de financiƫle verantwoording 2023.

Beloningsbeleid

Aangezien de stichting Buurtvervoer Midden-Drenthe een vrijwilligersorganisatie is, krijgen de bestuursleden en ook de chauffeurs geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting, behalve onkosten- en reiskostenvergoedingen indien dat aan de orde is.

De stichting betaalt aan Welzijnswerk Midden-Drenthe de salariskosten voor de coƶrdinator en (deels) voor de planners, die in loondienst zijn bij Welzijnswerk, cf. de voor hen geldende CAO.

ANBI

De stichting Buurtvervoer Midden-Drenthe heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen van de belastingdienst. Dat betekent, dat giften en legaten voor de schenker onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. En dat de stichting over verkregen giften en legaten geen schenkingsbelasting hoeft te betalen.

Het RSIN-nummer is 816649649.

Vertrouwenspersoon

Wij vinden integriteit en een veilige (werk)omgeving belangrijk. Onze vrijwillige chauffeurs ondertekenen een verklaring, waarin zij beloven om onze passagiers met zorg en respect te behandelen en veilig te vervoeren. Andersom moeten ook chauffeurs zich veilig voelen als ze met onze bussen rijden.

Voor zowel onze passagiers als onze chauffeurs hebben we een onafhankelijke vertrouwenspersoon in de arm genomen. Zij adviseert en bemiddelt bij serieuze klachten.

Wilt u contact met de vertrouwenspersoon? Bel Anja Eefting, 0593 526716