Uitstappen

Wilt u op pad?

Ga onderweg met buurtvervoer Midden-Drenthe

Bestuur

De stichting Buurtvervoer Midden-Drenthe is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.

Het bestuur bestaat uit:
Henk Kalk, voorzitter
Inge Rozema, secretaris
Gerrit Volkers, penningmeester
Wim Onnes, bestuurslid
Klaas Willems, bestuurslid

Beleidsplan en Jaarverslag

Wilt u kennis nemen van ons Beleidsplan (2022), klik dan hier

Download ons Jaarverslag 2022 en/of de financiƫle verantwoording 2022.

Beloningsbeleid

Aangezien de stichting Buurtvervoer Midden-Drenthe een vrijwilligersorganisatie is, krijgen de bestuursleden en ook de chauffeurs geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting, behalve onkosten- en reiskostenvergoedingen indien dat aan de orde is.

De stichting betaalt aan Welzijnswerk Midden-Drenthe de salariskosten voor de coƶrdinator en (deels) voor de planners, die in loondienst zijn bij Welzijnswerk, cf. de voor hen geldende CAO.

ANBI

De stichting Buurtvervoer Midden-Drenthe heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen van de belastingdienst. Dat betekent, dat giften en legaten voor de schenker onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. En dat de stichting over verkregen giften en legaten geen schenkingsbelasting hoeft te betalen.

Het RSIN-nummer is 816649649.